مطالبه گر حق هستیم

رزومـه کـاری

گوشـه ای از فعالیت های سیاسـی، اجتماعـی و مدیریتـی 

دکتــــــر محـمــــدرضـــــا محـسنــــــی ثــــانــــی

 فعالیت‌های قبل از انقلاب:

آغاز مبارزه در دهه چهل شمسی از طریق توزیع رساله امام خمینی (ره)

تحت تعقیب قرار گرفتن توسط ساواک در سال های 50-49 و زندگی مخفیانه در شهرهای مختلف

عزیمت به انگلسـتان جهت ادامــه تحصـیل و مبارزه در ســال 1352

مشارکت در تشکیل اتحادیه انجمن های اسلامی اروپا (شاخه انگلستان)

برگزاری راهپیمایی، تحصن و افشاگری علیه نظام طاغوت در انگلستان

پیوسـتن به امــام خمینی (ره) در پاریــس، نوفل لوشـاتو

بازگشت به ایران همزمان با ورود حضرت امام (ره) 1357

 سمت‌های بعد از انقلاب:

نخستین فرمانده سپاه سبزوار (1358)

فرمانــدار شهرســتان آمــل (1359)

فرماندار شهرستان مقدس قم (1361)

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان(1364)

فرمانـــــدار شهرســـــتان دامغـــــان (1365)

 مدیرکل سازمان  اقدامات تامینی و تربیتی (1368)

فرماندار مشــهد مقــدس (1371)

معــاون ســیاسی امنیتی اســتانداری خراســان بزرگ (1377-1372)

سرپرست استانداری خراسان بزرگ

مدیرکل نظارت و امور استان های شورای نگهبان قانون اساسی (1379)

اســـــتاندار لرســـــتان (1384)

نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی(عضو و نایب رییس کمیسیون اجتماعی) (1387)

   نماینده  دوره نهم مجلس شورای اسلامی (عضو و رییس کمیتــه امنیت _ کمیســیون امنیت ملــی و ســیاست خارجی) 

مسئولیت‌های دکتر محمدرضا محسنی‌ثانی در مجلس‌شورای‌اسلامی:

-1 نائب رئیـس کمیسیون اجتماعی درمجلس شـورای‌اســلامی

-2 ناظرمجلس شورای اسلامی درشورای عالی صادرات غیرنفتی

-3 رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح استبصاریه ماده  113 مدیریت خدمات کشوری

-4 نماینده ی مجلس درکارگروه مشترک اجتماعی واداری درتدوین برنامه پنجــم توسـعه

-5 نماینــده هیأت عالی نظارت درشورای برنامه ریزی استان خراســان رضـوی

-6 نماینــده عضو هیئت گروه دوســـتی پارلمانی ایــران وژاپن

-7 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی (مجلس نهــم)

-8 رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی (مجلس نهم)

-9 رئیــس مجمــع نماینــدگان خراســان رضوی (مجلس نهم- 1393 و 1394)

تجربه‌های محمدرضامحسنی درمدیریت ملی:

 آمـل شــهر هـزارســنگر:

در سال 1359 با حکم وزیر کشور حضرت آیت الله مهدوی کنی،محمدرضا محسنی به عنوان فرماندار آمل مشغول به خدمت گردید.در بهمن همین سال بود که با رشادت های مردم شهید پرور آمل و مدیریت مدبرانه وی برگ زرینی در تاریخ این شهر رقم خورد و فتنه بزرگی از دامن ایران اسلامی پاک و آمل، شهر هزار سنگر لقب گرفت. عظمت حماسه به حدی بود که امام راحل از روز پیروزی مردم آمل به عنوان یوم ا... 6 بهمن 59 یاد فرمودند ...

 قــم شــهر علم و اجتهاد:

سـال های اول انقلاب که قم به عنـوان کانون توجهات دنیای اسـلام  در سـراســر جهان  قـرار گرفتــه بـود  با حکـموزیـر کشــور محمدرضا محسنی به فرمانداری این شهرستان مقدس منصـوب گردیــد و حــدود 5 ســال در خدمــت مراجــع عالیقدر جهان تشیع و مردم این شهر بود.

 خـراســان بــزرگ و ...

موفقیت های چشمگیر دکتر محسنی در مسئولیت های مختلف ، مسئولین کشور را بر آن داشت تا فرمانداری ((مشهد مقدس ))پس از غائله اغتشاش 9 خرداد 71  به ایشان سپرده شود. درایت ومدیریت شاخص با کوله باری از تجربه او را شخصیتی مناسب برای احراز سمت معاونت سیاسی‌- امنیتی استان خراسان بزرگ معرفی کرد.

آشنایی کامل وی با فضاهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی استان و کشورهای همسایه باعث ایجادبازارچه های مرزی و تبادل کالا با کشورهای آسیای میانه گردید و رونق تجاری در شهرهای مرزی رواج پیدا کرد.

فکر ایجاد مرزی مطمئن با کشوری نا امن به نام افغانستان ایشان را بر آن داشت تا گامی موثر در جهت سیاست های دولت مبنی بر ایجاد طرح انسداد مرزهای شـــرقی کشــور بــه طـــول 1400 کیلومتــر و نیز کاهش ورود قاچاق ، شرارت و ناامنی ها بردارد.

 شــورای نگهبـان...

تعهد و تخصص در طول مدت مدیریت های استانی و شهری و تجربه وافرش در امر انتخابات، باعث شد تا محمدرضا محسنی به عنوان مدیر کل نظارت و امور استانها در شورای محترم نگهبان قانون اساسی منصوب گردد .

وی قریب به 5 سال با نظرات دقیق و کارشناسی خود به ساختار سازمانی در ارتقاء سطح سازمان نظارت بر انتخابات سراسر کشور موثر بود.

  استــانداری لـرستــان:

   اجرایی‌شــدن طـرح احداث پتروشیمی لرســتان

   احــداث چنــدین کارخــانه ســیمان

   اجرایی نمودن بزرگترین کارخانه ذوب آهن خاورمیانه دربخش خصوصی

   مهارآبــهای سطحی با احداث چندین سد

   شروع پروژه مجموعه ورزشی بزرگ دهکده المپیک

   اجرایی نمودن آزادراه خرم آباد، اندیمشک

   ودهها کارخانه وطرحهای عمرانی دیگر... .

 زلـزله مهیـب استان لرستـان 1385

پس لرزه های پراکنده، وقوع زلزله ای مهیب را در استان لرستان هشدار می داد . محمدرضا محسنی به عنوان استاندار لرستان با تدبیری که اندیشید دستور تخلیه به موقع حدود 400 روستا را صادر کرد. با نظارت و پیگیری این امر به سرعت انجام گرفت . آن زلزله ویرانگر به قدرت 6.2 ریشتراتفاق افتاد . بیش از 35000 واحد مسکونی ، تجاری وعمومی به کلی ویران گردید. بلافاصله با دستور دکتر محسنی کارآوار برداری آغاز شد .

در پایان، آماری که از کل کشته شدگان این زلزله ویرانگر گزارش شد، تنها 33 نفر بود. عملیات آوار برداری، برقراری شبکه های آب ، برق ، مخابرات با تدبیر و مدیریت جهادی او و بسیج عمومی باعث شد تا در کمتر از 2 روز به انجام برسد. سازمان ملل متحد ضمن تقدیر و تشکر رسمی از محمدرضا محسنی استاندار لرستان اقدامات انجام شده توسط وی را رکوردی جدید در دنیا دانست . و کارگاه های آموزشی خود را تحت عنوان (درسهایی از زلزله لرستان ) در این استان با شرکت کارشناسانی از کشورهای مختلف برگزار نمود. ایشان با حضورمستمر خود  در صحنه حادثه و با کمک مسئولین ومردم در کمتر از یک سال 25000 واحد مسکونی را آماده تحویل به روستاییان و شهرنشینانی نمود که خانه وکاشانه آن ها در زلزله به طور کامل از بین رفته بود.


اهم دست آوردهای موفقیت آمیز دیار پر افتخار سربداران در ۸ سال خدمت رسانی

 
ارتقاء بخش‌های جوین، جغتای،خوشاب، داورزن، ششتمد  به شهرستان
پیگیری خط انتقال  لوله ۴۸ اینچ، انتقال گاز و تکمیل گازرسانی به ۸۰% روستاها، جهت تامین پتروشیمی ها ، نیروگاه و صنایع گاز بر جهت شهرستانهای غرب خراسان
ارتقاء دانشکده علوم پزشکی به دانشگاه و  ایجاد دانشکده ها و افزایش تعداد رشته‌های تحصیلی
تغییر نام دانشگاه تربیت معلم به دانشگاه حکیم سبزواری و ایجاد دانشکده های مختلف در این دانشگاه
ایجاد دانشکده ی فناوری های نوین
ایجاد دانشگاه علوم قرآنی
ایجاد دانشکده های فنی حرفه ای دختران و پسران
ایجاد دانشگاه های آزاد و پیام نور در شهرستان های جدید التاسیس
تاسیس فرودگاه سبزوار با مشارکت مردمی و برقراری پرواز‌های داخلی و خارجی با استقرار پلیس گذرنامه  وگمرک و تبدیل این فرودگاه به مرز هوایی و برقراری پرواز به کشورهای  سوریه و عراق که متاسفانه هنوز به بهره برداری نرسیده است.
پیگیری و احداث نیروگاه سیکل ترکیبی هزار مگا واتی در دو فاز
پیگیری و تاسیس پروژه خط راه آهن سلطان آباد به سبزوار جهت اتصال به خط ریلی سراسری
پیگیری و اخذ مجوز و تاسیس منطقه ی ویژه اقتصادی سبزوار
پیگیری و اجرایی شدن ۶۰کیلومتر از آزاد راه حرم تا حرم  حد فاصل سبزوار تا نیشابور
اخذ مجوز و احداث استادیوم ۱۵ هزار نفره  در سبزوار
اخذ مجوز  و احداث شهرک صنعتی شماره ۲و ۴ ناحیه صنعتی در شهرستان های جدید التاسیس
پیگیری پروژه های آب رسانی و آسفالت راه‌های روستایی
تکمیل اگو سبزوار با صرف هزینه بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال توسط وزارت نیرو
دعوت از رئیس جمهور ، معاون اول ، رئیس و نواب مجلس وتمامی وزراء هیئت دولت به تواتر
احداث و تکمیل مجتمع فرهنگی امام رضا علیه السلام و پارک شهدای گمنام
ساخت مسکن روستایی به تعداد ۸۰۰۰ واحد و شهری به تعداد
۲۸۰۰واحد در حوزه انتخابی

تماس با ما

برای ارتباط با ما و سایر صفحات حق بر روی دکمه زیر کلیک کنید

پل های ارتباطی